top of page
CityJiliL BG1.jpg

ĐỘC QUYỀN CHỈ CÓ TẠI Jili City | Tyboi

Khuyến mãi

tyboi6688_fishing.png.png
Thưởng 600% GTF
300_ Thưởng Chào Mừng.png

Jili City | Tyboi 300% Thưởng Chào Mừng

Nội dung khuyến mãi:

 1. Chỉ cần nạp 50K, nhận ngay 150K

 2. Mỗi thành viên chỉ nhận 1 lần duy nhất

Điều kiện rút tiền:

Đạt 20 bội cược hiệu lực

1680175732739_yfj2rj.png

Jili City | Tyboi Thưởng GTF mỗi ngày

 1. Thưởng JDB mỗi ngày

 2. Nội dung khuyến mãi

 3. Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần ( 00:00 - 24:00)

 4. Nạp tối thiểu 50

 5. Thưởng tối đa 400 xu

 6. từ 01 / 04 đến 30 / 04

 7. Điều kiện rút tiền

 8. Đạt 10 bội cược hiệu lực

Thưởng GTF mỗi ngày
Thưởng 600_ GTF.png

Jili City | Tyboi Thưởng 600% GTF

Nội dung khuyến mãi:

 1. Chỉ cần nạp 50K, nhận ngay 300K

 2. Mỗi thành viên chỉ nhận 1 lần duy nhất

 3. từ 01 / 04 đến 30 / 04

Điều kiện rút tiền:

Đạt 25 bội cược hiệu lực

300% Thưởng Chào Mừng
Khuyến Mãi Nạp Đầu.gif

Jili City | Tyboi Khuyến Mãi Nạp Đầu

Nội dung khuyến mãi:

 1. Nạp tối thiểu 100 Xu (tương đương 100,000 vnd)

 2. Thưởng tối đa 2000 xu (tương đương 2,000,000 vnd)

 3. Mỗi thành viên chỉ nhận 1 lần duy nhất

 4. Xác nhận mở "on" chế độ cài đặt nhận thưởng

 5. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hàng phát thưởng

 6. Điều kiện rút tiền: Đạt 20 bội cược hiệu lực

Khuyến Mãi Nạp Đầu
20_ Thưởng nạp mỗi ngày.gif

Jili City | Tyboi 20% Thưởng nạp mỗi ngày

 1. Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần ( 00:00 - 24:00 GMT+7)

 2. Nạp tối thiểu 100 Xu (tương đương 100,000 vnd)

 3. Thưởng tối đa 800 xu (tương đương 800,000 vnd)

 4. Xác nhận cài đặt nhận thưởng mở chế độ "on"

 5. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hàng phát thưởng

Điều kiện rút tiền Đạt 12 bội cược hiệu lực

20% Thưởng nạp mỗi ngày
1673934194609_csrn2q.png

Jili City | Tyboi Khuyến mãi 10% lần 2 mỗi ngày

 1. 10% Thưởng nạp lần 2 mỗi ngày

 2. Nội dung khuyến mãi

 3. Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần ( 00:00 - 24:00 GMT+7)

 4. Nạp tối thiểu 50 Xu (tương đương 50,000 vnd)

 5. Thưởng tối đa 500 xu (tương đương 500,000 vnd)

 6. Xác nhận cài đặt nhận thưởng mở chế độ "on"

 7. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hàng phát thưởng

 8. Điều kiện rút tiền

 9. Đạt 8 bội cược hiệu lực

Khuyến mãi 10% lần 2 mỗi ngày
bottom of page